“Skowronek” – Poznań 2016

Mural “Skowronek” był wykonany na ścianie Domu Kultury “Dęmbczak” w ramach projektu międzynarodowego BY-PL przez zespół artystów białoruskich i polskich.

Artyści: Mark Maksimovich (MARKOSS), Warwara Kuzhal, Agata Majewska (AGT) i Kisia Bella.

Malunek znajduje się na Osiedlu Dębina 107 w Poznaniu.