“Przygoda z książką” – Śrem 2017

Mural “Przygoda z książką” powstał w zabytkowej części miasta Śrem na ścianie Publicznej Podstawowej Szkoły im. Kawalerów Uśmiechu. Tematyką pracy jest podróż w fantastyczny świat literatury, która ma zachęcać dzieci do czytania książek. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków, kolorystyka oraz charakter muralu zostały dopasowane do architektury tej części miasta.

 Dzieło wykonało trzech artystów: Mark Maksimovich (MARKOSS), Anna Waluś (SAREN) i Alex Novitski (3-TON).

 Mural można oglądać na ul. Pr. St. Wyszyńskiego 11 w Śremie.