“Listy” – Śrem 2016

Mural “Listy” został wykonany na ścianie bloku mieszkalnego w Śremie. Malunek przedstawia postać Powstańca Wielkopolskiego z listami w formie papieru.

Powstańca namalowali: Mark Maksimovich (MARKOSS), Anna Waluś (SAREN), Jarosław Ptak, Bartosz Wągrowski i AMOK.

“Listy” można oglądać na ul. Wojska Polskiego 14 w Śremie.